Frågor? Ring +45 77 34 08 20
Måndag, tisdag och torsdag: 11.00 - 15.00

NFNLP-certifiering

Godkänt undervisningsmaterial

NFNLP-certifierat undervisningsmaterial

NFNLP LogoNLP-online.se och Mindly.se är medlemmar av NFNLP och undervisar utifrån NFNLP’s riktlinjer. Allt undervisningsmaterial baseras på NFNLP’s undervisningsprinciper, utbildningsmaterial och innehåll (översatt till svenska). NFNLP’s kvalitetssäkrade undervisningsmaterial har använts till distansundervisning/e-learning i över 10 år.

NFNLP har existerat i över 20 år och certifierar i samtliga NLP-utbildningar i över 50 olika länder (bland annat USA, England, Indien, m.fl.). NFNLP och dess medlemmar har sedan starten utbildat och certifierat åtskilliga tusen kursdeltagare i NLP.

 

Malte Lange – NLP Trainer

NLP træner Malte LangeUndervisningsmaterialet på sidan är utvecklat av diplomerade NLP-tränaren Malte Lange, godkänd att utbilda och certifiera kursdeltagare i utbildningarna NLP Practitioner och NLP Master Practitioner. Malte Lange är en av få nordeuropéer som uppnått status som NLP Trainer hos NFNLP.

Diplomerad NLP-tränare för NFNLP, USA, Juni 2009.

 

 

 

 

Varför NFNLP?

Vi är den enda organisationen som erbjuder certifierade distansutbildningar i NLP till våra medlemmar. Vi förstår oss på tid, pengar och familjebegränsningar och har därför utvecklat ett genomtestat utbildningssystem för våra kursdeltagare, för att på så sätt ge dig den bästa tänkbara utbildningsupplevelsen även när du inte har möjlighet att närvara vid någon av våra liveutbildningar.

Vi lägger även omfattande tid på aktiva kliniker och kurscentra, där vi bistår i arbetet med att hjälpa klienter – och inte bara passivt skicka ut utbildningsmaterial etc. Vår undervisning baseras alltså på “hands-on” -arbete med verkliga klienter.

NFNLP är en privatägd organisation och förbehåller sig rätten att avvisa och/eller återkalla medlemsstatus baserat på icke etiskt användande samt allt uppträdande som kan anses skada organisationen eller NLP´s image. Vi förbehåller oss även rätten att återkalla en medlems tränarstatus för icke-etiskt utövande eller oförmåga att uppfylla kraven på våra tränare.

Den enda organisationen som erbjuder certifiering via distansundervisning.

(Översatt från NFNLP’s hemsida)

 

Anmäl dig nu

Börja din utbildning till NLP Practitioner i dag!