Frågor? Ring +45 77 34 08 20
Måndag, tisdag och torsdag: 11.00 - 15.00

Köpvillkor

Det finstilta

För att få tillgång till de tjänster som NLP-online.se erbjuder, behöver du acceptera våra köpvillkor. Genom att anmäla dig till och betala för en av våra utbildningar har du accepterat köpvillkoren.

Detta är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och NLP-online.se, och anger villkoren för ditt användande av de tjänster som NLP-online.se erbjuder. Om du inte accepterar dessa villkor, ska du inte anmäla dig till någon av våra tjänster/produkter/utbildningar eller nyttja någon av våra tjänster/produkter/utbildningar i någon form.

Som kund är du skyldig att rätta dig efter dessa villkor så som de presenteras här, utan ändringar, tillägg eller utelämnanden. NLP-online.se kan, med omedelbar verkan, stänga av åtkomsten till våra produkter om någon del av detta avtal bryts eller åsidosätts.

 

Anmälan och användarvillkor

Anmälan

Vid avanmälan efter att första delbetalning genomförts återbetalas kursavgiften ej, och betalningsskyldighet för resterande belopp gäller fortfarande enligt ursprungligt avtal. Vid försening tillkommer ränta och förseningsavgifter enligt gällande lagstiftning. Ångerrätt enligt distansköpslagen gäller ej vid köp av digitala produkter. 

Villkor

1. Åldersvillkor: Tjänsten får endast användas av personer över 18 år.

2. Ansvarsfrihet: Användandet av NLP-online.se och alla dess produkter sker helt på användarens eget ansvar. Även om vi till 100% står bakom de tekniker, principer och idéer som behandlas i kursmaterialet, kan vi inte lova att dessa fungerar för alla. Det är upp till kursdeltagaren själv att få teknikerna att fungera.

3. Personuppgifter: NLP-online.se lämnar inte ut några kunduppgifter till tredje part om inte detta tydligt framgår i det enskilda fallet, eller vid brott mot detta avtal från kundens sida.

4. Användarvillkor: De produkter som saluförs på NLP-online.se skyddas av upphovsrättslagen, och nyttjande av dessa får endast ske för privat bruk. Det är inte tillåtet att i någon form sprida materialet, eller att kopiera det för något annat ändamål. Det är inte heller tillåtet att på något sätt försöka kringgå eller åsidosätta sajtens eller produkternas eventuella säkerhetssystem/kopieringsskydd. Om du önskar citera något av det köpta materialet ska detta ske enligt korrekt akademisk praxis. Som kund är du ansvarig för att det köpta materialet inte sprids till tredje part i någon form.

5. Service och drift: NLP-online.se eller Info Products I/S kan inte i vid något tillfälle eller i någon form hållas ersättningsskyldiga för driftstopp, bortfall av data eller skador på hård- eller mjukvara vid användandet av de köpta produkterna.

Överträdelser av detta avtal från dig som kund kan komma att beivras i lagens fulla mening.

Betalning

Inga kortavgifter eller andra ytterligare avgifter tillkommer vid betalning. Gäller ej Klarna.