Vi är de enda i Sverige som erbjuder fullständig NLP-utbildning via distansutbildning


  NLP-kurs online

Lär dig NLP när du vill - var du vill!

Studentområdet är öppet 24 timmar om dygnet, så du har alltid tillgång till utbildningsmaterialet så länge du har internetuppkoppling.


Optimerad för alla enheter

Få tillgång till materialet från dator, mobil och surfplatta

Ta del av utbildningen oavsett om du är på jobbet, på tåget eller hemma i soffan.

 

Utbildningsmaterial på svenska.

Lätt att få tillgång till.

Utbildningsmaterialet är på svenska. Allt är uppdelat i moduler - och lätt att följa


Anmäl dig till utbildningen

Börja din NLP Practitioner-utbildning i dag!

Anmäl dig till en NLP-kurs
  • Superbra utformat, enkelt och tillgängligt – klart att användas i min vardag på en gång.

    ─ A.G.

  • Succé, jag fick det att fungera relativt snabbt. Otroligt att något så “enkelt” kan ha så stor effekt!

    ─ P.M.

  • Hela min utbildning har tjänat in sig själv nu, jag kan bara säga att DET FUNGERAR JU. Jag ser fram emot ett liv utan begränsningar, med massor av nya upplevelser och möjligheter för mig själv - och så är det ju häftigt att veta att jag kan hjälpa andra med att få nya möjligheter i deras liv. .

    ─ A.H.

Vad lär du dig på vår NLP-utbildning?

Lär dig om sambandet mellan språk, handling och det mentala. Lev ett liv där du inte begränsas utan ger dig själv möjlighet att nå din fulla potential. Alla människor har enorm potential men väldigt få lyckas komma åt och nå den.

NLP är nyckeln som kan ge dig åtkomst till dolda kunskaper och resurser – varav många du inte ens visste du hade.

NLP bygger på olika delar av modern vetenskap och sammanför bland annat kognitivism, hypnoterapi, lingvistiska principer och neurovetenskap. Dessutom har NLP stöd av flera beprövade tekniker som grundarna av NLP själva har utvecklat för specifika och konkreta målsättningar.

nlp-kursus

NLP-utbildningen ger dig möjlighet att arbeta med andra och utveckla dig själv.

Alla dessa vetenskapliga tekniker kombineras i ett komplett system som hjälper NLP-utövaren att förbättra inte bara sitt eget utan också andras liv på många olika sätt. NLP används bl.a. till terapi (t.ex. mot ångest och depression), för att ändra på sina egna eller andras vanor (t.ex. rökning eller alkohol), för bättre kommunikation på jobbet och privat, konfliktlösning, för att bygga upp självkänsla och självförtroende, som ett led inom försäljning och mycket, mycket mer.

Våga dig på en NLP-utbildning och gå vidare i livet utan negativa och hämmande tankar. Gör de ändringar du vill göra så att du kan möta världen som den bästa möjliga versionen av dig själv, den version du verkligen vill vara men kanske inte vågar eller klarar av att vara- ditt sanna jag.

Vad är NLP?

NLP är en lättillgänglig och mycket effektiv terapiform som har vunnit mer och mer terräng efter att den på 1970-talet utvecklades som en motreaktion till gammaldags, stela och mindre effektiva terapimetoder. Men även om NLP främst används som terapi är det mycket mer än så – med NLP lär du dig att strukturera dina tankemönster och dina handlingar på ett sätt som hjälper dig att ta kontroll över ditt eget liv, dina relationer och inte minst din ouppfyllda potential. NLP ger dig på ett grundläggande sätt de nödvändiga verktygen för att förverkliga dig själv fullt ut, så att du kan uppnå den framgång du drömmer om.


NLP är en förkortning för Neuro-Lingvistisk programmering och kan beskrivas som en studie av sammanhangen mellan människans handlingar och språkbruk. Med det menas att sättet vi kommunicerar på, både med andra och med oss själva, har stort och direkt inflytande på hur vi tänker, agerar och interagerar med vår omvärld – kort sagt så styr vårt språk våra tankar, och våra tankar styr vårt beteende

Språket kan därmed fungera som en katalysator för den personliga utveckling du vill ha, om du ändrar din semantiska utgångspunkt i det givna området, dvs använder språket till att ändra sättet på vilket du bemöter ett visst problem som du vill lösa eller förbättra. NLP ger dig alla nödvändiga tekniker och metoder som gör dig benägen till detta, som bl.a. kan hjälpa dig att bryta negativa vanor, hur du bygger upp positiva vanor och hur du kommer över depression och andra psykiskt hämmande tillstånd. Du lär dig hur du behåller fokus på att uppnå dina mål och framgång samtidigt som du skapar den bästa möjliga versionen av dig själv – den version du vill vara men kanske inte klarar av att vara för tillfället.

Billede

Hur uppstod NLP?

NLP utvecklades av Richard Bandler och John Grinder på 1970-talet. De kände att psykoterapins utveckling gick på tomgång, att terapiprocesserna var för långdragna och ineffektiva och att de klassiska metoderna i sig inte var tillräckliga för att hjälpa den moderna människan på mest effektiva sätt.

Många terapeuter höll hårt fast vid en specifik form av terapi (vilket tyvärr fortfarande är en utbredd tendens) även om den inte var optimal för den aktuella patienten. Slutsatsen var därför att en ny inriktning inom psykoterapin var nödvändig och att denna inriktning skulle innehålla en mer komplett bild av människans psyke – den nya modellen skulle alltså ägna sig åt fler fokuspunkter som bl.a. kommunikation, personlig utveckling och psykoterapi. Av den anledningen beskrivs NLP också som ”sinnets språk” eller ”sinnets naturlag”.

Det första som Bandler och Grinder undersökte då de skapade NLP var hur framgångsrika människor skiljer sig från andra. De studerade några av den tidens mest framgångsrika människor och såg bl.a. på hur de agerade, kommunicerade med andra, hur de betedde sig under press och inte minst hur de motiverade sig själva i de fall då andra inte orkade göra det.

Detta initiala fokus på att uppnå framgång är fortfarande en central del av NLP, och grundtanken är att alla har rätt att uppnå maximum av vad de är kapabla till. Alla har potential för storhet och NLP kan bl.a. hjälpa till med att ”få igång folk”. Därför kan man också stöta på begreppet NLP-coachning, då både NLP och klassisk coachning är resultatorienterade och NLP ofta används som ett komplement till coachning så att det blir mer effektivt.

Med NLP skapar du en stabil grund som du kan bygga vidare på, vilket är centralt när du ska genomgå personlig utveckling – om inte grunden är stabil kan du inte prestera ditt yttersta. Negativa vanor, negativa tanke- och handlingsmönster, rädsla, depressioner och många andra faktorer spelar in och bör ändras på om du vill vara ditt bästa möjliga jag. NLP är därför uppbyggt kring olika metoder som du kan använda för att förbättra inte bara ditt eget liv, utan också andras.

NLP använder tekniker från hypnoterapi och olika psykoterapeutiska inriktningar och fokuserar inte blint på någon särskild av dessa. Det enda kravet är

Att de ska vara så effektiva som möjligt, en tendens som en av grundarna av NLP, Richard Bandler, betonar när han säger att ”NLP handlar om att hitta det som fungerar”

Det har i sin tur gjort NLP till en syndabock i konservativa psykoterapeutiska kretsar som konsekvent påstår att man ska hålla sig innanför ramen av en bestämd terapiform. Den tankegången är för trångsynt för en NLP-coach eller NLP-utövare, som fokuserar på människan och dennes utveckling och inte på att vara lojal mot en viss inriktning utan anledning.

En av styrkorna med NLP är därför också den dynamik som gör att NLP hela tiden utvecklas till ett mer och mer effektivt system – skär bort allt det onödiga och använd sedan det som fungerar!

NLP

Vilka är principerna i NLP?


När man arbetar med människan arbetar man också implicit med det mänskliga medvetandet. NLP har en dualistisk (dvs. tudelad) ståndpunkt i fråga om medvetandet, en ståndpunkt som vid första ögonkastet påminner om den klassiska freudianska indelningen i det medvetna och undermedvetna. Det finns dock väsentliga skillnader mellan den freudianska läran och NLP..

Enligt NLP ligger empiriska data till grund för vårt språk och våra tankar. De sinnesintryck vi tar emot under loppet av våra liv formar oss som människor och bestämmer därmed också hur vi kommunicerar, både medvetet och undermedvetet. Denna tankegång är inte helt olik Freuds, men för Freud var det inte möjligt att ändra på sitt undermedvetna med hjälp av den medvetna delen av psyket.

Här har NLP en mer nyanserad ståndpunkt – det är möjligt att direkt påverka det undermedvetna om man använder sig av rätt tekniker, men om ska göra det eller t.ex. använda sig av klassisk hypnoterapi beror på situationen. Detta är ännu ett exempel på NLP:s flexibilitet och breda användningsmöjligheter.

Subjektivitet är ett centralt begrepp inom NLP. Eftersom vår personlighet baseras på empiriska data, som förtolkas av hjärnan, ser vi alla subjektivt på världen (dvs. på olika sätt) och det är också grunden för många konflikter människor emellan. Ett uttalande som inte är kritiskt menat kan lätt uppfattas så, eftersom det tolkas på ett annat sätt än det som avsetts.

Med NLP kan du lära dig att förbättra din kommunikation med andra genom NLP:s kunskap om det mänskliga psyket, Studier har t.ex. visat att om man använder ordet ”men” i en mening när man talar med folk så kommer de sällan fokusera på eller minnas den första delen av meningen. Den del som kommer efter ”men” kommer istället att framstå som ännu tydligare för lyssnaren. Om man däremot använder ordet ”och” istället för ”men” i samma mening så kommer lyssnaren att fokusera på hela meningen och lättare minnas helheten. Genom att vara uppmärksam på dessa små faktorer kan man förbättra sin interaktion med andra betydligt. Det är också möjligt att ändra på både sitt eget och andras agerande eller uppförande med ett korrekt språkbruk, alltså de lingvistiska elementen av NLP.

Om du hoppade över biten om att ändra sitt eget beteende med hjälp av språket i ovanstående avsnitt är det inte så konstigt – det kan låta lite lustigt. Det blir dock meningsfullt när vi gräver lite djupare i teorin som ligger bakom och går igenom sammanhangen.

Med den sociala kommunikation, där vi står och pratar med andra, får vi en direkt och omedelbar respons. Om vi är uppmärksamma på att föra en positiv kommunikation får vi också positiv feedback från vår samtalspartner. När positiva saker händer oss i livet frigörs särskilda ämnen i hjärnan som gör oss glada och får oss att vilja ha mer av det positiva – därför är vi också mer benägna att göra om saker som gav oss positiv respons.

Men kommunikation försiggår också i vårt eget inre. Vi pratar hela tiden med oss själva och om den interna kommunikationen (som i NLP ofta kallas för ”selftalk” eller ”inre dialog”) är negativ kommer vi att vara negativt inställda i vår vardag och därmed ha svårt att bryta oss loss från den negativa cirkeln. Därför används många av teknikerna i NLP, både direkta och indirekta, för att bygga upp en positiv inre dialog som utgör hela grunden för den positiva, personliga utvecklingen.

Den framgång du kommer att uppnå genom att använda NLP är, som tidigare nämnts, baserat på studier av andra människors framgång. Inom NLP arbetar man med begreppet ”modelling” (modellering på svenska) som är en imitativ inlärningsmetod. Imitativ betyder att härma och med det menar vi att man ”tar över” några specifika egenskaper från en person som är framgångsrik inom ett område som man själv vill lyckas bra på.

Här blir även selftalk aktuellt i stor skala, för framgångsrika människor går t.ex. inte omkring och säger till sig själva att de aldrig klarar av något eller att de säkert inte kan uppnå sina mål och drömmar. Nej, istället tänker de i positiva, självförstärkande banor och använder därmed sitt språk som en katalysator för sin framgång. Det är en metod som alla kan lära sig som också bl.a. används i träningen för sportstjärnor och hos ledare inom olika verksamheter, med väldigt positiva resultat som följd – inom NLP säger man att det inte finns några fel, utan bara erfarenheter som hjälper en att växa.

ⓘ NLP-Test – Lär dig vilka punkter du med fördel kan arbeta aktivt med

Om du gärna vill använda NLP på dig själv men inte är säker på vilka punkter du ska börja med, kan du med fördel använda ett NLP-test. Det är inte ett särskilt test somskaanvändas, när du testar din personlighet, men för att få maximalt utbyte av NLP är det viktigt att känna till de nödvändiga fokuspunkterna. Många människor borde också arbeta på att förbättra punkiter de inte ens kände till och ett NLP-test kan bidra till att klargöra de nödvändiga områdena.

Det mest populära och spridda är Enneagram-testet som man kan hitta gratis på ett flertal platser på nätet. Även om du inte tvivlar på vad inom NLP du vill fokusera på kan det ändå vara roligt att kunna sätta ord eller begrepp på dig själv – så ta ett NLP-test och lär dig mer om dig själv. Kanske blir du överraskad.

Du kan göra det här testet på nätet, som är en av många varianter av Enneagram-testet:Enneagram-test(Testet är på engelska)

NLP-Utbildning – Hur lär jag mig NLP?NLPKurs.se är en del av organisationen NFNLP (National Federation of NeroLinguistic Programming) som med över 20000 utövare är en stor och kunnig organisation med duktiga och passionerade medlemmar. På NLPKurs.se drar vi fördel av denna erfarenhet och vårt mål är att kursdeltagarna ska kunna använda sig av teknikerna så tidigt som möjligt. Denna direkta åtkomst till NLP är ett unikt sätt att arbeta på och har också gett en mycket positiv inverkan på våra kurser.

NLP är indelat i 4 olika utbildningar med stigande svårighetsgrad och teoretiskt djup. På NLPKurs.se erbjuder vi de två utbildningar, “NLP Practitioner” och “NLP Master Practitioner”, som är mest praktiskt orienterade av NLP-utbildningarna. Med andra ord är det de två som är bäst lämpade för dig som, antingen som privatperson, coach eller terapeut, vill ha kännedom om NLP och de tekniker som NLP använder, men inte har behov av att ta del av NLP på en akademisk eller forskningsmässig nivå.

NLP Master Practitioner

Nästa nivå I NLP-utbildningen är NLP Master Practitioner, som bygger vidare på de personliga erfarenheter du skaffat dig på den tidigare grundkursen.

Där NLP Practitioner-kursen fokuserade på att använda teknikerna på sig själv tar NLP Master Practitioner steget längre och ger dig redskapen för att arbeta med NLP i terapisessioner där du arbetar med andra. Styrkan i denna struktur är att du genom NLP Practitioner-kursen har skaffat dig praktisk erfarenhet, och därmed en bättre förståelse för vad den person du arbetar med går igenom under terapisessionen.

NLP-böcker till hjälp för din NLP-utbildningBandler och Grinder har genom åren gett ut ett flertal böcker om NLP. De kan ge en bra överblick över NLP om man i förväg bekantat sig med ämnet, men de är inte det bästa sättet att lära sig NLP-teknikerna på. Som med så många andra saker här i livet är det en sak att läsa teoretiskt om ett ämne, men om man ska använda sig av kunskaperna ute i ”verkligheten” är praktisk erfarenhet A och O. Därför är det mest effektiva sättet att lära sig om NLP en NLP-kurs, som från grunden är strukturerad och upplagd för att på bästa sätt stödja kursdeltagarens inlärning.

När du har grunderna på plats hjälper vi på nlpkurs.se dig givetvis gärna vidare med de bästa NLP-böckerna och annat material om NLP om du känner dig manad att vidareutvecklas och få en djupare förståelse för hur NLP fungerar.

Börja på vår NLP-kurs och påbörja resan mot personlig utveckling där du bryter ner dina negativa vanor och ersätter dem med positiva, lär dig att slappna av i dig själv och bli mer framgångsrik, inte minst i din kontakt med andra. Du kommer garanterat inte att se tillbaka eller ångra ditt beslut.