Spridningen av NLP i Sverige

NLP är en förkortning för Neurolingvistisk Programmering (Neuro Linguistic Programming på engelska) och är ett vitt omfattande system av tekniker och övningar som har sitt ursprung i bl.a. psykologi, kognitivism, meditations- och hypnoterapi.

I Sverige är NLP ännu inte allmänt känt men är å andra sidan riktigt stort i USA, landet där NLP utvecklades. Även i många andra västländer är NLP ett växande fenomen, särskilt nu då de moderna medierna gjort det lättare att sprida kännedom om de stora fördelar som NLP kan erbjuda.

En betydande faktor för att Sverige, som man ser det, är några år efter i förhållande till utvecklingen av terapeutiska behandlingsformer såsom NLP, är att många svenska terapeuter har en mycket konservativ syn på den terapeutiska processen. Nya behandlingsformer ignoreras till förmån för det framgångsrecept som terapeuterna ursprungligen utbildats i. Det betyder tyvärr att NLP i Sverige inte har goda förutsättningar för att spridas innan allmänheten själv får upp ögonen för nya, visionära behandlingar.

I Sverige är NLP på stark frammarsch och spridningen går fort framåt

NLP är betydligt mer lättillgängligt att använda än de klassiska behandlingsformer som används i Sverige. Det innebär bl.a. att det för privatpersoner är mycket lättare att använda på egen hand än med hjälp av en terapeut. I Sverige kritiseras också NLP av en del “professionella” – ju fler människor som är i stånd att hjälpa sig själva, desto mindre pengar till det terapeutiska etablissemanget, och detta är de naturligtvis inte intresserade av.

Det ser dock inte så mörkt ut som man kan tro. NLP i Sverige är tveklöst på väg att vinna terräng, då fler och fler upptäcker att NLP kan vara lösningen på många av deras problem, om det så gäller självkänsla och självförtroende, kommunikationsförmåga, att förändra problematiska ovanor (rökning t.ex.), depression, stress och mycket mer.

I Sverige är vi kanske inte vana att använda oss av verktyg för att lösa de flesta problem, men det är precis vad NLP är – ett omfattande men lättanvänt system av beprövade metoder från många olika vetenskapliga inriktningar och behandlingsprocesser. Man tar så att säga de mest effektiva elementen från ett flertal olika discipliner och låter dem bilda en symbiotisk harmoni för användaren så att denne alltid har de rätta verktygen till hands när behovet finns.

Ge NLP ett försök och få ett bättre liv där du aktivt blir den bästa möjliga versionen av dig själv – den version som du innerst inne helst vill vara. Samtidigt är du med om att sprida NLP i Sverige och på det sättet vara en förebild för de människor som önskar sig en bättre tillvaro men inte tror det är möjligt.


sweden-1473394