Vanliga frågor Och svar

NLP Practitioner-utbildningen

Utbildningen i terapi fokuserar på att ge studenterna de färdigheter och kunskaper som krävs för att professionellt hjälpa individer, par, familjer eller grupper att övervinna psykologiska, känslomässiga och beteendemässiga utmaningar. Utbildningen omfattar studier i psykologiska teorier, terapeutiska tekniker, relationer mellan klient och terapeut samt etisk praxis.

Till dig som gärna vill fördjupa din förståelse för dig själv och andra människor. Du har antagligen en självständig personlighetstyp och gillar utmaningar. Vi erbjuder en plattform med allt som krävs för att du ska få en riktigt bra utbildning i NLP, oavsett om du vill använda det du lär dig professionellt eller för ditt personliga bruk.

Ja, självklart!

Hela kursen är utformad för att du ska kunna lära dig alla användbara NLP-tekniker i ditt eget tempo. Samtliga övningar kan utföras antingen ensam eller med människor i din närhet. Dessa behöver inte själva veta något om NLP.

Att lära sig NLP på distans är vanligt i flertalet engelskspråkiga länder - och nu finns äntligen möjligheten i Sverige. Precis som man kan läsa diverse universitetsutbildningar på distans, funkar det även med NLP.

När du anmäler dig till utbildningen får du tillgång till kursområdet. Där hittar du undervisningsmaterialet, artiklar och övrig information om NLP.

Utbildningen genomförs helt på distans, och du behöver inte vid något tillfälle närvara fysiskt.

Läs mer här.

Vi har valt att fokusera på att erbjuda marknadens bästa kurscenter för NLP på distans, där kursdeltagaren kan lära systemet i sitt helt eget tempo – och till ett pris som de traditionella live-utbildningarna inte kan konkurrera med. Därför erbjuder vi endast NLP som distansutbildning.

Allt undervisningsmaterial är på svenska. Dock ingår en del engelska begrepp från det internationella NLP-språket.

Kursavgiften för de flesta traditionella NLP-utbildningar ligger på 25.000-40.000 kr, beroende på studieplats och hur undervisningen strukturerats.

Det finns flera anledningar till att vi kan hålla så låga priser. Vi har till exempel inga utgifter för:

  • Kurslokaler
  • Lärare
  • Tryck av kursmaterial

... och så tycker vi att alla ska ha råd att lära sig NLP, eftersom vi själva älskar systemet och dess användningsområden, både professionellt och privat.

Vår examen är omfattande och noggrant utformad. Här  besvaras en lång rad frågor om tekniker och deras användningsområden. Kursdeltagaren får även redogöra för hur interventioner och förändringsprocesser byggs upp. Dessutom ingår en videodel där kursdeltagaren skickar in filmat material där han/hon utför olika tekniker live med en träningspartner/klient. Efter mottagande av videomaterialet genomgår och utvärderar vi detta noga. Självklart förklaras varje examensmoment klart och tydligt.

För löpande utvärdering och stöd för våra kursdeltagare har vi både ett forum, löpande diskussion och djupförklaring av kursmaterialet, tekniker och NLP, samt möjlighet till handledning online med hjälp av video..

ⓘ NLP-online.se är medlem av organisationen NFNLP, och allt undervisningsmaterial är NFNLP-certifierat. Läs mer här

Utbildningstiden är beräknad till ca 120 timmar, inklusive instudering, övningar och examen.

Programmet beräknas ta 150 timmar, inklusive läsning, övningar och tentamen.

Det är upp varje utbildningsarrangör att avgöra vilka arrangörers utbildningar man godkänner. Normalt brukar det inte vara något problem. Kontakta den arrangör det gäller, om du är osäker.

Förmodligen! Skicka ett mail till oss och berätta var du har utbildat dig, inklusive en länk till kursplanen och kontaktuppgifter till din NLP-utbildare, samt en kopia av ditt diplom/utbildningsbevis, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Spørgsmål og Svar

Examen och certifiering

Utbildningen i terapi fokuserar på att ge studenterna de färdigheter och kunskaper som krävs för att professionellt hjälpa individer, par, familjer eller grupper att övervinna psykologiska, känslomässiga och beteendemässiga utmaningar. Utbildningen omfattar studier i psykologiska teorier, terapeutiska tekniker, relationer mellan klient och terapeut samt etisk praxis.

Utbildningen planeras, genomförs och utvärderas enligt internationella NLP-standarder, se NFNLPs undervisningsmaterial.

När du har slutfört den sista modulen får du tillgång till slutprovet. Examinationen är tvådelad och består av ett skriftligt prov och inlämning av en filminspelning.

Första delen: skriftlig prov på NLP-utbildningen

Examens första del är en skriftlig tentamen där du får ett antal frågor och uppgifter som du ska besvara skriftligt. Alla frågor är baserade på kursmaterialet.

Tillsammans med det skriftliga provet skickar du in dina anteckningar om övningstillfällen.

⚠︎ Allt skriftligt material jämförs med tidigare inlämnade prov för att förhindra fusk och kopiering. Om du fuskar på en tentamen blir du inte godkänd och får heller inte göra omprov. Din kursavgift återbetalas inte.

 

Andra delen: Filminspelning för NLP Practitioner och NLP Master Practitioner

Examens andra del består av en eller flera filminspelningar som visar hur du använder dig av olika NLP-tekniker. Riktlinjer för innehållet i dessa ges tillsammans med det skriftliga provet.

 ⓘ Vi förväntar oss inte en professionell filminspelning, men vi behöver kunna se både dig och personen du jobbar med, placera därför kameran så att ni filmas från sidan. Det måste också vara möjligt att höra vad som sägs.

Du kan arbeta på din examen när det passar dig, så länge vi mottager din examen inom tidsfristen (1 år). Om du till exempel påbörjar din utbildning den 17. februari i år, ska din examen lämnas in senast den 16. februari året efter.

 ⓘ Vi rekommenderar att du arbetar intensivt med materialet under en fokuserad period, och löser din examensuppgift direkt efteråt – för att du ska få börja använda din nya kunskap med det samma.

Du kan till antingen skicka oss ett email med en länk till din examensvideo i Dropbox (www.dropbox.com) eller skicka in den med posten på en CD eller USB-sticka.

I kursavgiften ingår ett examensförsök i priset. Om du inte skulle bli godkänd kostar varje ytterligare försök 750 kr.

Ja. Efter godkänd examen skickas dina uppgifter till NFNLP i USA, som sedan skickar ditt diplom på genomförd utbildning till den adress du uppgett. Handläggningstiden är ca 4-8 veckor.

ⓘ Har du en fråga som inte besvaras här? Du är alltid välkommen att kontakta oss.