På NLP Master Practitioner-utbildningen lär du dig bland annat att… • Förstå andra människor bättre än någonsin
 • Få en ingång till vad tartom sker i tankarna när det fattas ett beslut, och få utrymme att påverka processen.
 • Bli mer effektiv, privat och professionellt
 • Skapa extraordinöra resultat genom att lära dig av experterna
 • Realisera alla dina drömmar
 • Bli knivskarp på att vända blockeringar till möjligheter, chancer och resultat
 • Avläsa språkmönster för att maximera ditt inflytande
 • Lär dig vända invändningar till möjligheter
 • Få en djupare förståelse för människors beteende och bli en katalysator för förändring
 • Släpp ineffektiva mentala processer för ökad energi och frihet
 • Lär dig identifiera människors djupaste motivationsfaktorer och hur du kan hjälpa dem uppnå fantastiska resultat, privat eller i yrkeslivet
 • Förstå hur vi tar beslut – och hur vi påverkar dem
 • Ha dina bästa resurser till hands när du behöver dem, genom att utveckla dina egna excellens-områden.

Ämnen som berörs på NLP Master Practitioner-utbildningen


 • Strategier
 • Förutsättningar
 • Och mycket annat!
 • Värderingar
 • Värdehierarkier
 • Metaprogram
 • Modelling
 • Språkmönster
 • ”Sleight of mouth”

Du lär dig i en miljö där du själv bestämmer tempot och hur hårt du vill arbeta. Det är både kul, givande och med stor personlig frihet att öva och djupdyka i de ämnen som intresserar dig mest.

ⓘ Allt undervisningsmaterial är utformat av Malte Lange, NFNLP-certifierad NLP Trainer: Läs mer här

Utbildningsstruktur

Utbildningen är uppdelad i moduler, där varje modul bygger på vad du lärt dig sedan tidigare:

★ Modul 1: Identitet och värderingar

I denna modul lär du dig om de drivkrafter som finns djupt inne i människan, nämligen värderingar och metaprogram. I våra värderingar finns vår grundläggande motivation och i metaprogrammen finns vår förståelse och vår hantering av information.

★ Modul 2: Språkmönster och förhandling

I denna modul tar vi oss an språket som våra kunder använder och lär sig, hur vi kan förbättra vår förståelse, vad som ligger till grund för språkbruket, så att vi kan hjälpa dem igenom en förändringsprocess. Du kommer också lära dig hur du kan ändra dina föreställningar och beteenden med hjälp av språkliga koder och modeller.

★ Modul 3: Strategier, övertygelser och antaganden

I denna modul lär vi oss om hur människor löser uppgifter och varför de uppnår de resultat som de gör – sedan lär vi oss hur man ändrar dem. Vi går djupare in på vad som ligger bakom handlingar, tankar och övertygelser.

★ Modul 4: Modelling

I denna modul vänder vi oss mot NLP:s rötter, nämligen att lära sig av experterna. Du lär dig att uppnå fantastiska resultat så att du antingen själv kan uppnå dem eller lära ut det till andra.

Här får du också den slutgiltiga uppgiften där du får arbeta med NLP Master Practitioner-materialet på djupet och arbeta med ditt eget modelling-projekt – lär dig hur du kan uppnå fantastiska resultat, som andra behöver tjugo år för att lära sig, på en bråkdel av tiden.

ⓘ Utbildningstiden är beräknad till ca 150 timmar – inkl. läsning, övningar och examensuppgift.

Vi rekommenderar att du lägger en halv dag i veckan samt eventuellt en övningsdag under helgen på att arbeta med materialet – så att du får kontinuitet och tillgodogör dig materialet gradvis. På så sätt har du tillräckligt med tid att reflektera över det du lärt dig, vilket gör att det sjunker in bättre.

Gå i djupet med en modul i taget.

ⓘ Undervisningen sker i form av genomgång av artiklar, text, ljud och video. Därutöver får du praktiska övningar och uppgifter som du löser på egen hand eller med människor i din närhet.

ⓘ Om du har frågor om utbildningen är chansen stor att de redan finns besvarade här:  frågor & svar.


Du är naturligtvis även varmt välkommen att kontakta oss

ⓘ Det går bara att anmäla sig till NLP Master Practitioner om man redan är utbildad NLP Practitioner (hos oss eller andra). Skicka en kopia av ditt Practitioner-certifikat till oss via email när du anmäler dig.