Coaching og NLP – En god kombination

I de senere år er det blevet utroligt populært for både private og erhvervsfolk at benytte sig af en coach – en person, der lige kan give dig det ekstra skub, så du kan yde dit bedste, hvis du f.eks. har en tendens til ubevidst at holde dig selv tilbage. Det er et problem for mange flere end man lige skulle tro, hvilket coachingens popularitet også vidner om.

Coach er en ikke-beskyttet titel. Det vil sige, der findes mange forskellige uddannelser til coach, som i bund og grund ikke har meget tilfælles. Desuden giver disse uddannelser sjældent en forståelse for, hvorfor de metoder coachen anvender, virker som de gør. Det er et problem for dem, der ønsker at fordybe sig, så de kan blive bedre på deres felt.

Det finns en enkel lösning och den kallas NLPNLP står för Neuro-Lingvistisk Programmering, och används framgångsrikt av coacher i takt med spridningen i bl.a. Sverige och resten av Europa. NLP är, precis som coachning, i grunden fokuserat på att uppnå framgång och på tanken att detta kan göras via språket, det mest kraftfulla verktyg som står oss till buds – man kan säga att coachning och NLP delar en andlig eller konceptuell grund, men där coachning ofta är ett vagt begrepp representerar NLP ett samlat system av effektiva tekniker.

NLP bygger på en rad olika discipliner, bl.a. psykologi, kognitivism samt meditations- och hypnoterapi. Utifrån dessa har man sedan 1970-talet valt ut de mest effektiva teknikerna och de som fungerar bäst tillsammans, så att man uppnår det mest effektiva resultatet – det onödiga har skurits bort och kvar har vi ett system av metoder och tekniker som alla hänger samman med en röd tråd. Det är bl.a. här som NLP har ett övertag gentemot vanlig coachning.

NLP har i allmänhet också större bredd än coachning och du kan få en psykologs eller psykoterapeuts kunskaper men utan att tvingas tillbringa fem år eller mer på universitetet. Du behöver inte kunna skriva en akademisk text eller diskutera föråldrade teorier – du ska istället kunna hjälpa människor som behöver det, snabbt och effektivt. NLP ger dig samtidigt insikt i sammanhangen mellan de tekniker du använder dig av.

Om du är intresserad av coachning är NLP den perfekta lösningen. Om du redan har erfarenhet av coachning kommer NLP att vara ett supereffektivt sätt att höja dina insikter och förmågor när du coachar folk. Som NLP-coach kommer du snabbt och effektivt kunna utmana ditt eget och andras låsta sätt att tänka och därmed öppna dörren till framgång. Ta språnget och se dig inte om.

coaching-og-nlp