NFNLP certifierat utbildningsmaterial


NLPKursus.dk och Mindly.dk är medlemmar i NFNLP och undervisar under NFNLP:s överinseende. Allt undervisningsmaterial på denna webbplats är baserat på hur NFNLP undervisar och använder sig av deras kursanteckningar och innehåll (allt är översatt till danska). NFNLP:s material har använts för distansundervisning i över 10 år.


NFNLP har funnits i över 20 år och certifierar i alla NLP-program i över 50 olika länder (t.ex. USA, England, Indien, etc.). NFNLP och dess medlemmar har utbildat och certifierat flera tusen elever i NLP.

nfnlp-logo

Malte Lange - NLP-utbildare


Undervisningsmaterialet på denna webbplats har utvecklats av den certifierade NLP-utbildaren Malte Lange, som är godkänd för att certifiera studenter i NLP Practitioner- och NLP Master Practitioner-programmen hos NFNLP.

Malte Lange är den enda dansk som blivit NLP-tränare hos NFNLP.

Certifierad NLP-tränare av NFNLP, USA, i juni 2009.

 

nlptrainer-diplom

"Vi är den enda organisationen som erbjuder certifierade NLP-kurser för hemstudier för våra medlemmar. Med förståelse för tid, pengar och familjebegränsningar har vi utvecklat en beprövad läroplan för våra studenter för att ge dig bästa möjliga utbildningsupplevelse när du inte kan delta i våra livekurser.

Vi tillbringar också vår tid i aktiva kliniker och utbildningscenter, där vi arbetar med kunder för att hjälpa dem - inte bara skicka ut utbildningsmaterial. Vår utbildning är baserad på verkligt arbete med verkliga klienter.

NFNLP är en privatägd organisation som förbehåller sig rätten att avvisa och/eller återkalla medlemskap baserat på oetiska metoder och allt beteende som kan anses vara skadligt för organisationen eller bilden av NLP. Vi förbehåller oss också rätten att återkalla en medlems status som utbildare för oetiska metoder eller underlåtenhet att uppfylla kraven för utbildare."

(Översatt från NFNLP:s webbplats)